De stichting

STICHTING FORT SABINA.NL

Doel en activiteiten van de stichting

De stichting Fort Sabina.nl is in 2012 opgericht. Als doel heeft de stichting het beheer en de exploitatie van Fort Sabina. De stichting verricht daarvoor alles wat hiermee verband houdt en bevorderlijk kan zijn. De stichting is overigens geen eigenaar van het fort, dat is Staatsbosbeheer. Deze organisatie verpacht het fort aan de gemeente Moerdijk en de stichting heeft vervolgens met de gemeente Moerdijk een exploitatieovereenkomst voor onbepaalde tijd afgesloten, zodat de stichting haar doel kan verwezenlijken.

Voor de realisatie van de doelstellingen is relevant dat Fort Sabina is gemarkeerd als groot militair erfgoed, dat voor de volgende generatie behouden moet blijven. Daarbij maakt het fort onderdeel uit van de Brabantse Zuiderwaterlinie, in het bijzonder als een van de vijf forten van de stelling van Willemstad. Samen met de Provincie Noord Brabant en de gemeente Moerdijk draagt de stichting zorg voor de uitvoering van het ontwikkelplan voor de instandhouding en het herstel van het fort.

Het fort is een markant punt waar altijd wat te beleven valt. Naast de aanwezige horeca Brasserie de Kletsmajoor, organiseert de stichting open en besloten activiteiten, waaronder:

  • Jaarlijkse programmering rond de thema’s cultuur en natuur
  • Expedities & Exposities
  • Arrangementen voor de zakelijke en particuliere markt, zoals teambuildings en feesten & partijen.

 

Organisatie van de stichting

afbeelding 2

De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tenminste drie leden.

Het bestuur ontvangt geen vergoedingen anders dan een kostenvergoeding voor redelijkerwijs

gemaakte kosten door een bestuurslid in de uitoefening van zijn functie.

Het bestuur is per 1 februari 2019 als volgt samengesteld:

Ada Grootenboer (Voorzitter)
Ans Wijtvliet (Penningmeester)
Annette Gepkens (Lid bestuur)
Lesley Herbert (Lid Bestuur)

Voor de horeca werken we samen met de firma Dekkers uit Roosendaal en voor de zakelijke markt met Fort Producties en Zjost uit Zevenbergen.

 

Beleidsplan

Instandhouding en herstel Fort : voor de volgende generatie

Het fort blijft intact in zijn rauwe versie. In samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk worden in vier fasen in de periode 2018-2027 forse investeringen gepleegd om het militair erfgoed op Fort Sabina te herstellen.

Markant erfgoed waar altijd wat te beleven valt : verbinding cultuur en natuur

Het Fort is het cultureel-creatief epicentrum van Westelijk Noord-Brabant. Themagewijs worden jaarlijks exposities, rondleidingen, ontdekkingstochten en geprogrammeerde activiteiten aan het publiek aangeboden. Het fort is in het seizoen tenminste vier dagen voor bezoekers toegankelijk en ook de horeca is dan geopend. Op afspraak is het voor bedrijven, particulieren en clubs mogelijk om het fort buiten de publieke openingstijden te bezoeken of een arrangement af te nemen. Bezoekers vinden hun weg naar het fort via goed toegankelijke wegen en fiets- en wandelpaden. Op het fort streven we naar zoveel mogelijk toegankelijkheid ook voor mindervaliden. Gastvrijheid, levend erfgoed, zorg voor de natuur en duurzaamheid zijn bij de ontwikkeling van plannen en activiteiten kernwaarden.

 

Sociaal ondernemerschap met beleid: werken, leren, doen

Als sociaal ondernemer bieden wij werkpleiners op het fort werk dat ertoe doet en waar zij trots op kunnen zijn. De stichting entameert diverse teams van vrijwilligers om een gedegen basis te vormen voor de ondersteuning van het beheer en de activiteiten op het fort. HBO- en MBO leerlingen krijgen de mogelijkheid om te leren en ervaring op te doen op het fort.

 

Duurzaamheid : natuur en milieu ; ontdekken, onderzoeken en doen

In aanmerking genomen het gebruik, zorgt de stichting dat door een zorgvuldig beheer insecten en vleermuizen een goede habitat vinden op het fort. Met die natuurlijke habitat als basis wordt op het fort een educatief programma aangeboden aan leerlingen voor de basisscholen in de regio. Daarnaast streeft de stichting naar een energieneutrale modus voor het fort op termijn en bij het herstel van het fort wordt gekozen voor materialen met een kleine footprint.

 

Zichtbare verbinding Zuiderwaterlinie

Het Fort is onderdeel van de Zuiderwaterlinie en ligt in een van de vijf stellingen van deze linie: de stelling van Willemstad. Het fort is trekker in de West-Brabantse regio voor het zichtbaar maken van het verhaal over en achter de Zuiderwaterlinie. Onder meer in het entreegebied en het poortgebouw wordt deze verbinding zichtbaar gemaakt.

 
Activiteitenverslag 2018

In 2018 is gestart met een aantal projecten voor het herstel van het fort. Een nieuw parkeerterrein voor bezoekers werd aangelegd en een nieuwe keuken voor de horeca-activiteiten werd geplaatst. Voorts werden met de architect plannen ontwikkeld voor het herstel van het casco van het poortgebouw en de kazerne. In 2018 zijn tal van kleinschalige culturele activiteiten ontwikkeld. Enkele hoogtepunten waren de uitvoering van Rats Kuch en Boonen, een met het publiek interactief schouwspel, muzikale optredens van diverse bands, de kunstweek met een verhandeling van Adriaan van Dis, het openingsweekend van de Zuiderwaterlinie, de roofvogelshow en kindertheater met een aantal voorstellingen. Brasserie de Kletsmajoor was voor het publiek open voor een hapje, drankje en lunch. Zakelijke en particuliere arrangementen werden aangeboden, waaronder teambuildings, rondleidingen, bruiloften en andere feestelijkheden. Vrijwilligers hebben het groen onderhouden en geholpen bij de uitvoering van de activiteiten. Andere vrijwilligers hebben zich gebogen over het maken van replica’s van op het fort behorende kanonnen uit de tijd van Napoleon.

 

Onderstaand de exploitatie en beheer van het fort in cijfers, ontleend aan de jaarrekening 2018.

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

 

ACTIVA  
Vaste Activa € 45.964
Vlottende activa € 38.354
  € 84.318

 

 

PASSIVA  
Schulden € 26.473
Reserves en fondsen € 57.845
  € 84.318

 


STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2018

 

Baten € 34.543
Lasten € 38.887
Resultaat € -4.344

 

 

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

De exploitatie van de stichting is nog kleinschalig van karakter. De horeca en de organisatie van een aantal activiteiten is uitbesteed. Daar tegenover staat een (huur)vergoeding. Dat vertaalt zich per saldo in geringe baten en lasten. Wat betreft het beheer. De investeringen in herstel van het fort worden grotendeels gesubsidieerd door de overheid. Deze subsidies worden in mindering gebracht op de investeringsbedragen. De gelden onder de post reserves en fondsen zijn grotendeels niet vrij beschikbaar. Deels omdat het bestemmingsreserves zijn en deels omdat deze bestaan uit fondsen en herwaarderingsreserves. De vrij beschikbare algemene reserve bedraagt circa 4% van het bedrag aan reserves en fondsen.

 

Gift schenken voor de instandhouding van het fort ?

Wilt u een gift aan de stichting overmaken? Onze Stichting heeft de ANBI-status per 2018. Alle giften komen altijd 100% ten goede aan het doel waarvoor gegeven. U kunt dan contact opnemen met ons via het emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Het RSIN-nummer van de stichting is 851554052.

 

Lid worden van de Stichting Vrienden Fort Sabina ?

Als u het fort wat langduriger een goed hart in financiële zin toedraagt dan kunt u binnenkort ook lid worden van de Vrienden van Fort Sabina. Wilt u hier meer over weten mail ons dan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Vrijwilliger worden op het fort ?

Wilt u niet in geld, maar in een extra paar handen uw bijdrage leveren. Ook dat kan. Voor meer informatie kijk op de pagina Vrijwilligers op deze website.