Stichting Fort Sabina

Stichting Fort Sabina

Stichting Fort Sabina.nl

De stichting Fort Sabina.nl is in 2012 opgericht door Joost van Rijckevorsel en Joop Broere en heeft als doel het beheren en exploiteren van Fort Sabina onder meer door het organiseren van activiteiten op het fort en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of bevorderlijk kan zijn. Samen met de Provincie Noord Brabant en de gemeente Moerdijk draagt de stichting zorg voor het instandhouden van dit erfgoed uit 1811. Fort Sabina is een van de vijf forten die rond de vestingsplaats Willemstad (Noord-Brabant) liggen. Het Fort is onderdeel van de Stelling van Willemstad en daarmee de Zuiderwaterlinie.

De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit tenminste drie leden. Per 1 januari 2018 zijn dit acht bestuursleden, waarvan twee tijdelijk tot april 2018. Het bestuur ontvangt geen vergoedingen anders dan een kostenvergoeding voor redelijkerwijs gemaakte kosten door een bestuurslid in de uitoefening van zijn functie.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

  • Ada Grootenboer (voorzitter)
  • Reginald van Overveld (Secretaris)
  • Ans Wijtvliet (Penningmeester)
  • Annette Gepkens (Lid bestuur)
  • Will Gorissen (lid Bestuur)
  • Lesley Herbert (Lid Bestuur)

 

Beleidsplan

Instandhouding en restauratie Fort

Het fort blijft intact in zijn rauwe versie. In samenwerking met de Provincie Noord-Brabant en gemeente Moerdijk worden in vier fasen in de periode 2018-2027 forse investeringen gepleegd om dit erfgoed uit 1811 te herstellen.

Cultuur en creatie op het fort

Het Fort is het cultureel-creatief epicentrum van Westelijk Noord-Brabant. Themagewijs worden jaarlijks exposities, rondleidingen, natuurwandelingen en activiteiten aan het publiek aangeboden. Daarnaast is het fort in het seizoen tenminste vier dagen per week geopend en is ook café de Kletsmajoor geopend. Voor bedrijven, particulieren en clubs is het mogelijk om het fort ook buiten de publieke openingstijden te bezoeken. Bezoekers vinden hun weg naar en op het fort via goed toegankelijke wegen en wandelpaden. Gastvrijheid, levend erfgoed, zorg voor de natuur en duurzaamheid zijn bij de ontwikkeling van plannen en activiteiten kernwaarden.

Zichtbare Zuiderwaterlinie

Fort Sabina is een van de vijf forten die rond de vestingsplaats Willemstad (Noord-Brabant) liggen. Het Fort is onderdeel van de Stelling van Willemstad en daarmee de Zuiderwaterlinie Het fort is trekker in de West-Brabantse regio voor het zichtbaar maken van het verhaal over en achter de Zuiderwaterlinie. Het poortgebouw van het fort wordt ingericht als verbindende expositieruimte.

 

Activiteitenverslag 2017

In 2017 zijn tal van culturele en creatieve activiteiten georganiseerd. Enkele hoogtepunten waren de uitvoering van Robin Hood, een met het publiek interactief schouwspel, de roofvogelshows, een drietal goedbezochte kindervoorstellingen en de Expositie De Zoete inval, over heden en verleden van de suikerbiet. Veel volwassenen en kinderen vonden hun weg op het fort. Café De Kletsmajoor was voor het publiek open voor een hapje, drankje en lunch. Vrijwilligers hebben het groen onderhouden en geholpen bij de uitvoering van de activiteiten. Andere vrijwilligers hebben zich gebogen over de maak van replica’s van op het fort behorende kanonnen.

 

 

 

Gegevens stichting

U kunt contact opnemen met de stichting door een email te sturen via stichting@fortsabina.nl

Contactpersoon voor de stichting is mevrouw A. Gepkens.

Gift schenken voor de instandhouding van het fort ?

Wilt u een gift aan de stichting overmaken? Onze Stichting heeft de ANBI-status per 2018. Alle giften komen altijd 100% ten goede aan het doel waarvoor gegeven. U kunt dan contact opnemen met ons via het emailadres stichting@fortsabina.nl . Het RSIN-nummer van de stichting is 851554052.

Lid worden van de Stichting Vrienden Fort Sabina ?

Als u het fort wat langduriger een goed hart in financiële zin toedraagt dan kunt u binnenkort ook lid worden van de Vrienden van Fort Sabina. Wilt u hier meer over weten? Kijk dan op de pagina Vrienden op deze website.

Vrijwilliger worden op het fort ?

Wilt u niet in geld, maar in een extra paar handen uw bijdrage leveren. Ook dat kan. Voor meer informatie kijk op de pagina Vrijwilligers op deze website.